Pijnklachten

Pijn is altijd vervelend, en tandpijn is voor veel mensen een zeer nare ervaring. Soms is het noodzakelijk dat direct actie wordt ondernemen; soms kan de behandeling op zich laten wachten. Daarom maken we onderscheid in urgente spoedgevallen, redelijk urgente spoedgevallen en medisch gezien niet urgente spoedgevallen.

Bij een urgent of redelijk urgent spoedgeval buiten praktijkuren, kunt u contact opnemen met tandartsenspoeddienst Dental365Rotterdam op telefoonnummer 085 105 1760  of Dental365Dordrecht op telefoonnummer 078 200 50 00. De telefoniste zal u dan verder helpen.

Urgente spoedgevallen

• Uitgeslagen tand (sport, ongeval)
• Afgebroken tand (sport, ongeval)
• Nabloeding (na het trekken van een tand of kies of na een chirurgische ingreep)

Belangrijk bij een uitgeslagen tand
• Zorg dat deze zo snel mogelijk teruggeplaatst wordt. Het maakt in eerste instantie niet uit hoe deze tand teruggeplaatst wordt, zelfs al doet u dit achterstevoren.
• Het is van groot belang dat de tand in de mond vervoerd wordt. De tand moet u beslist niet in bleekwater of koffiemelk doen! Gewone melk mag eventueel wel, echter het eigen speeksel is het beste.
• Veeg de tand niet schoon!

Ons advies
Gebruik nooit Aspirine, Chefarine 4, Ascal of een andere pijnstiller met ascorbine-zuur. Deze geven namelijk vaak nabloedingen. Paracetamol kunt u zonder problemen gebruiken; bij ernstige pijn neemt u een dubbele dosering.

Redelijk urgente spoedgevallen

• Dikke wang
• Dikke onderkaak
• Acute heftige pijn aan tand of kies

Ons advies
Als pijnstiller kunt u zonder problemen paracetamol gebruiken.

Medisch gezien niet urgent, wel hinderlijk

• Napijn na bezoek aan tandarts of mondhygiënist
• Pijn aan tand, kies of kaak
• Uitgevallen (nood)kroon of vulling
• Stukje van tand of kies afgebroken
• Loskomen van kroon of brug op implantaat

Ons advies
• Als pijnstiller kunt u zonder problemen paracetamol gebruiken.
• Soms is tandpasta heel handig om de (nood)kroon tijdelijk vast te zetten.

Tandartsenpraktijk Dent2Dent
Voorkomen beter dan genezen!

Snel hulp nodig? Afspraak inplannen